Werken bij Heilig Hart. Een hart voor zorg!

Werken bij Heilig Hart. Een hart voor zorg!

‘Een hart voor zorg’, onder dat motto gaan de medewerkers van het Heilig-Hartziekenhuis Lier dagelijks aan de slag om zo’n 68.000 patiënten per jaar bij een spoedopname, een dag-of meerdaags verblijf te verzorgen.

Wij beschikken over de expertise en medische apparatuur om de meeste aandoeningen te behandelen.We werken samen in netwerken om de kwaliteit en continuïteit van zorg te garanderen.

Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste medewerkers (m/v).

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en klopt jouw hart ook voor zorg?

Lees dan snel verder!

Als regionaal acuut ziekenhuis met een volwaardig zorgaanbod voor een brede regio streven wij naar kwaliteit en innovatie. Daarom is het Heilig-Hartziekenhuis volop in vernieuwing en stoomt het zich klaar voor de toekomst.

Zowel patiënten als medewerkers kunnen daardoor genieten van een kwalitatief en vooruitstrevend ziekenhuis waar veiligheid en samenwerking hoog in het vaandel gedragen worden.

Hiernaast biedt het ziekenhuis alle medewerkers de kans om opleidingen te volgen om onze patiënten de allerbeste en meest geavanceerde zorg te bieden.

Verder gaat er ook speciale aandacht naar een toffe werksfeer en een goede band met je collega’s. Daarbij is er steeds aandacht voor wederzijds respect en open communicatie.

Een hart voor zorg

Een welzijnsbevraging in het Heilig–Hartziekenhuis Lier toont aan dat het motto “een hart voor zorg” geen holle slagzin is. Medewerkers gaven massaal aan dat er ook een “hart voor elkaar” klopt. Werkgroepen denken nu actief mee hoe welzijnsissues verholpen kunnen worden. Dorien Diels, zorgcoördinator, licht toe.

Lees meer

“We willen het welzijn van onze medewerkers voortdurend optimaliseren, en hebben daarom in de herfst van 2018 een welzijnsbevraging gelanceerd. Uit de resultaten bleek dat onze multidisciplinaire samenwerking beter scoort dan in de andere deelnemende ziekenhuizen en dat medewerkers ook meer sociale steun ervaren van elkaar, maar evengoed van leidinggevenden en artsen. Er is een hogere werkbetrokkenheid en van discriminatie is geen sprake. Deze positieve resultaten tonen aan hoe warm de sfeer en de cultuur in het Heilig-Hartziekenhuis Lier zijn.

Ook kwamen in de enquête een aantal thema’s naar voren waar we gericht aan zullen werken, zoals het verhogen van veerkracht, het nog meer inzetten op ergonomie, het herbekijken van arbeidsvoorwaarden en het creëren van meer ontwikkelingsmogelijkheden.”

Veerkracht verbeteren

“Een van de werkgroepen die naar aanleiding van de enquête loopt is ‘veerkracht’. Een multidisciplinaire werkgroep beschrijft eerst wat ‘veerkracht’ in ons ziekenhuis betekent en zal dan nadenken hoe we onze medewerkers én leidinggevenden tools kunnen aanreiken om die veerkracht te monitoren en te verhogen,” besluit Dorien Diels.

NIAZ-accreditatie verankert hoge kwaliteitszorg

Met maar liefst 97% behaalde het Heilig-Hartziekenhuis Lier een uitzonderlijk hoge score bij het verkrijgen van de NIAZ-accreditatie (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg).

Lees meer hoe Kwaliteitsmedewerker Daïné Lathouwers vertelt hoe dit accreditatietraject breed en enthousiast werd gedragen door alle medewerkers van het ziekenhuis.

“Een NIAZ-accreditatietraject wordt op vrijwillige basis uitgevoerd en heeft als doel om een kwaliteitsvolle patiëntveilige zorg te garanderen. Het waren onze artsen die in 2016 het voortouw namen. De NIAZ-normensets werden in verschillende werkgroepen vertaald in beleid, procedures en werkinstructies die werkbaar zijn voor de organisatie. Het gaat om thema’s zoals medicatiebeheer, infectiepreventie en veiligheid.”

IJsjes-quiz

Als voorbereiding op de NIAZ-audit werden heel wat acties opgezet. “Op elke afdeling kwam een verbeterbord te staan, waarop verbeteracties en indicatoren konden worden genoteerd. Het multidisciplinaire team van de afdeling hield er wekelijks bordmeetings. De wil om mee te werken was bijzonder groot en werd nog aangewakkerd door heel wat originele en ludieke initiatieven: een NIAZ-krant, een beurs met lunch, een ‘ijsjes-quiz’, een app, een aftelkalender, enz. In december 2018 volgde de audit waarbij er 1.200 criteria getoetst werden aan de praktijk.”

Daïné Lathouwers benadrukt dat het behalen van het NIAZ-kwaliteitslabel geen eindpunt betekent. “Het traject heeft veel enthousiasme losgeweekt zowel bij de eigen medewerkers als bij patiënten, huisartsen en andere stakeholders. De accreditatie is geldig tot 1 april 2023. Ondertussen werkt het ziekenhuis gestaag verder om de kwaliteit en veiligheid van zorg naar een nog hoger niveau te tillen.”

De kracht van een sterk zorgteam

Het Heilig-Hartziekenhuis Lier startte anderhalf jaar geleden als vijfde ziekenhuis in Vlaanderen met Productive Ward, een op Lean gebaseerde methodiek om medewerkers meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven.

Lees meer hoe dit – samen met een goede teamwerking – bijdraagt aan een warme zorg.

“De werkdruk is ook bij ons de jongste jaren toegenomen. Om de zorgprocessen nog efficiënter te laten verlopen, ging het Heilig-Hartziekenhuis Lier over op ‘Productive Ward’. Deze manier van werken leert ons als team kritisch stil te staan bij diverse zorgaspecten op de afdeling. Door verspilling uit de processen te halen, komt er meer tijd vrij voor de patiënt. Een aantal werkgroepen zijn aan de slag met thema’s zoals ‘orde en structuur’, maar ook ‘opname/ontslag van patiënten’, omdat die issues voor verbetering vatbaar waren. Doordat onze medewerkers betrokken worden bij deze thema’s voelen zij zich niet alleen meer verbonden met de organisatie, maar hebben de procesverbeteringen een veel grotere impact,” getuigt Katleen Janssens.

Warm en familiaal

“Ik ben heel fier op mijn team, omdat ze 24/7 op een warme en familiale manier klaar staan voor onze patiënten. Dit blijkt uit bevragingen van patiënten en hun families. Een dergelijk warme zorg kan alleen maar als iedereen zich goed voelt binnen het zorgteam: van verpleegkundigen, logistieke medewerkers tot artsen. Ons team geeft ook studenten de kans om mee te groeien. Ook zij maken immers deel uit van het team.”

Om de samenhorigheid binnen de zorgteams te versterken, organiseert het ziekenhuis op regelmatige basis teambuildings. “Zo ontmoeten de medewerkers elkaar buiten de werkuren. Dat geeft een boost voor de rest van het jaar,” besluit Katleen.

Ons hart klopt voor:

Wie in ons ziekenhuis komt werken, ervaart het meteen: hier werken betekent méér dan gewoon je job doen alleen. Je wordt omringd door collega’s met een hart. Stuk voor stuk mensen die dagelijks hun beste beentje voorzetten om er niet alleen te zijn voor de patiënt, maar ook voor elkaar.

Vier collega’s vertellen je alles over de kernwaarden die we als Heilig Hart-er hoog in het vaandel dragen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid en zorg voor mensen, dat hoort gewoon samen.

Collegialiteit

Het is simpel: zonder samenwerking redden we het niet.

Cliëntgerichtheid

Stel je voor: jij bent patiënt. Wat zou jij willen?

Kwaliteit & veiligheid

Je wordt geen referentieziekenhuis als kwaliteit niet ingebakken is.

Betrokkenheid

“Betrokkenheid en zorg voor mensen, dat hoort gewoon samen.”

Een diëtiste vertelt:

Wat?
Betrokkenheid is iets wat vanzelfsprekend hoort bij een job in de zorg. Voel je je niet betrokken bij ene patiënt, dan ben je in een ziekenhuis niet op de juiste plaats. Betrokkenheid wil ook zeggen dat je je verbonden voelt met je team, je afdeling en het ziekenhuis.

In de praktijk?
Een patiënt voelt het verschil als je écht luistert, interesse toont en zorgt dat een probleem opgelost geraakt. Dat je niet stopt bij “ik weet het niet” of “dit is niet voor mij”. Goed samenwerken met collega’s is dus heel belangrijk.

Waarom?
Betrokkenheid heeft een positief effect op de ervaring van de patiënt. Een patiënt zal ook sneller doen wat je vraagt als je interesse toont en betrokken bent.

Collegialiteit & samenwerking

“Het is simpel: zonder samenwerking redden we het niet.”

Een stafmedewerker vertelt:

Wat?
Als je samenwerkt dan worden er dingen mogelijk die je niet in je eentje kan. Het leidt tot groei van de organisatie, maar ook tot persoonlijke groei, want je zet je in voor gezamenlijke doelen die je eigen functie overstijgen. Collegialiteit is daarbij de lijm in de organisatie die de mensen bijeenhoudt.

In de praktijk?
Dat je als team optimaal functioneert, is een verantwoordelijkheid van elke medewerker. Eén kink in de kabel en het radarwerk stuikt in elkaar. Collegialiteit betekent dat je je richt op de ander. Het gaat over respect hebben voor elkaar. Over verschillen waarderen. Elkaar vertrouwen. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Het begint bij: elkaar goeiedag zeggen, vriendelijk zijn, luisteren, de dingen met een glimlach doen. Een probleem van een collega ook als jouw probleem zien.

Waarom?
Simpel: zonder samenwerking en collegialiteit redden we het niet. Als we samenwerken halen we resultaten waar we trots op kunnen zijn.

Cliëntgerichtheid

““Stel je voor: jij bent patiënt. Wat zou jij willen?”

Een hoofdverpleegkundige vertelt:

Wat?
Cliëntgerichtheid wil zeggen dat we de patiënt centraal stellen in alles wat we doen. Het betekent protocollen volgen maar ook verder kijken dan de regels. Dat we aandacht hebben voor de mens achter de patiënt. Een patiënt verwacht immers dat hij persoonlijk benaderd wordt en dat we aandacht hebben voor zijn zorgen en vragen.

In de praktijk?
Je in de plaats stellen van de patiënt: wat zou jij willen in deze situatie en op dat moment? Een tweede keer iets uitleggen, zorgen voor een goede bewegwijzering, nuttige tips op de infoschermen, respect hebben voor zijn privacy, een eindje meelopen als iemand slecht te been is, … er zijn 101 kansen om het verschil te maken. Het zit ‘m ook in de kleine dingen.

Waarom?
Patiënten zijn klanten. Die moeten we aantrekken en tevreden houden. Van onthaal tot ontslag. Een tevreden patiënt maakt reclame voor ons ziekenhuis. Werken in een organisatie waar men vol lof over is, is bovendien motiverend.

Kwaliteit & veiligheid

“Je wordt geen referentieziekenhuis als kwaliteit niet ingebakken is.”

Een arts vertelt:

Wat?
Kwaliteit en veiligheid vormen het fundament van een ziekenhuis. Dat we met maar liefst 97% slaagden op onze eerste NIAZ-accreditatie bewijst hoe belangrijk we dit vinden. NIAZ helpt om onze ambitie van kwaliteitsziekenhuis waar te maken. Verbeterpunten brengen we in kaart en pakken we stelselmatig aan. Ja, dat vraagt veel inspanning: we moeten meer registreren, checklists overlopen, tijd steken in goede handhygiëne, … maar door die regels toe te passen, zijn risico’s beter onder controle.

In de praktijk?
De certificering is een middel om voortdurend te verbeteren, waarbij iedereen aan de slag gaat met verbeteracties.

Waarom?
Dankzij het NIAZ-label kunnen patiënten met zekerheid zeggen: in het Heilig-Hartziekenhuis ben ik zeker van kwaliteitsvolle, deskundige en veilige zorg.

Powered by eFlavours